Groepspraktijk voor kinder- en jeugdpsychiatrie en –psychotherapie

Er zijn kinderen die kampen met gedrags-, leer- of emotionele problemen. Vaak komen deze kinderen (en hun ouders) na vele, moeizame omzwervingen via bijvoorbeeld school of jeugdzorg, bij een GGZ-instelling terecht.

Peter Evers, kinder- en jeugdpsychiater en oprichter van Psychiatrie Praktijk Evers: 'Psychiatrie Praktijk Evers is een groepspraktijk voor kinder- en jeugdpsychatrie en - pschotherapie gericht op een goede en snelle behandeling. Kernwoorden zijn: efficiënt, adequaat, eenvoudig, respectvol, open en samen.' 

Adequate aanpak

Een kind dat problemen heeft is dus gebaat bij een adequate aanpak. Zodat het snel voelt dat er iemand is die hem/haar snapt.  Zodat het een realistisch beeld krijgt hoe zijn/haar situatie zich kan verbeteren. En zodat het kind zelf, met Psychiatrie Praktijk Evers als richtinggever, actief en doelgericht aan die verbetering gaat werken.

‘Wat je goed kan, moet je maximaal benutten. En dat willen wij uit het kind naar boven halen’. Dat is het motto van Psychiatrie Praktijk Evers.  Dat beweegt ons. Dat is onze drijfveer.'

Voor wie is deze site?

  • Voor kinderen van 4 t/m 18 jaar en jong-adolescenten die kampen met gedragsproblemen, leerproblemen en/of problemen van emotionele aard.
  • Voor de ouders of verzorgers van deze kinderen.
  • Voor verwijzers, veelal huisartsen.

Wat vind je op de site van Psychiatrie Praktijk Evers?

Praktische  en relevante informatie over: 

  • De klachten die een kind kan hebben;
  • De aandoeningen die Psychiatrie Praktijk Evers behandelt;
  • De werkwijze van Psychiatrie Praktijk Evers;
  • De mensen die bij Psychiatrie Praktijk Evers werken;
  • De kracht van de groepspraktijk. 
  • Aanmelden, wachttijden, vergoedingen
  • Ervaringen van (ex-)patiënten